Hotel

Przyjmujemy pod opiekę psy na co najmniej dwie doby. Staramy się zapewnić warunki życia jak najbardziej zbliżone do domowych, urozmaicone dużą ilością zabaw i kontaktów z innymi psami. W zależności od potrzeb psa oferujemy pobyt w towarzystwie innych psów lub osobnym pomieszczeniu z możliwością obserwacji lub całkowitego odizolowania psa.

Miejsca noclegowe znajdują się w budynku, pomieszczenia są ogrzewane (klimatyzowane – w zależności od pory roku). Z dużym pomieszczeniem świetlicowym na wypadek fatalnej pogody.

Z uwagi na psychiczny komfort psa przed pierwszym pobytem warto odbyć wcześniej wizytę zapoznawczą.

WARUNKI POBYTU

CENNIK