Warunki

Przyjęcie i odbiór psa odbywa się w umówionym dniu w godzinach między 10 a 20. Doba hotelowa trwa od godziny 10 każdego dnia.

Właściciel zobowiązuje się do:

zapewnienia karmy i niezbędnych leków – na czas pobytu psa w hotelu.

przedstawienia do wglądu aktualnego szczepienia na wściekliznę i choroby wirusowe oraz aktualnego odrobaczenia i zabezpieczenia na pchły i kleszcze. Zdjęcie strony książeczki zdrowia z potwierdzeniem szczepienia należy przed pozostawieniem psa przesłać na adres email.

odebrania psa w ustalonym terminie,

uprzedzenia o wszystkich problemach jakie dotychczas występowały przy zostawianiu psa,

uprzedzenia o możliwości wystąpienia agresywnego zachowania do psów lub ludzi, szczególnie jeśli takie zachowanie wcześniej wystąpiło

pokrycia kosztów niezbędnego leczenia psa podczas pobytu w hotelu na podstawie przedstawionych paragonów.

Hotel zobowiązany jest do:

w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych losowych zdarzeń i komplikacji działać zawsze

w interesie dobrostanu psa,

przestrzegania pozostawionych przez właściciela wytycznych dotyczących żywienia i funkcjonowania psa w hotelu,

niezwłocznego informowania właściciela o wystąpieniu nieprzewidzianych problemów z zachowaniem lub zdrowiem psa,